17812153
EN
Přihlášení Cookies

HF-Biz s.r.o.

Zpracování geografických dat

Z našeho e-shopu

MAWES

Systém Mapových aplikací MAWES umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů za velmi výhodných finančních podmínek. Aktuální verze systému (MAWES 3) je tvořena souborem samostatných webových aplikací, z nichž každá je zaměřená na konkrétní obor nebo okruh dat.

MAWES je plně webový systém, uživatelé zobrazují informace pomocí standardního webového prohlížeče - kvůli rychlosti načítání dat doporučujeme používat Google Chrome nebo Mozilla Firefox.

Využívání systému MAWES není omezeno počtem koncových uživatelů – aplikace jsou primárně dodávané ve verzi „View“ určené pro veřejné sdílení dat a není tedy uplatňován systém multilicencí.  V případě požadavku na omezení přístupu k datům nebo na editační funkce je k dispozici verze „Edit“, která umožňuje autorizovaný přístup a základní správu dat. Ani tato verze není omezena počtem uživatelů.

Všechny aplikace MAWES jsou poskytovány formou služby, umístění je na serveru poskytovatele.

Rozdělení systému MAWES

  • MAWES Basic - Mapy města (základní aplikace)
  • MAWES Plus – individuální aplikace (pasport veřejného osvětlení, dopravního značení, komunikací, zeleně, mobiliář, inženýrské sítě, atd.)

MAWES Plus View verze aplikací, která umožňuje prohlížet jednotlivé projekty a zobrazovat jejich atributy

MAWES Plus Edit – kromě funkcionality View umožňuje autorizovaný přístup (přihlášení uživatelů) a editaci vybraných atributů či geometrických prvků.

Výhody MAWES:

Zpřístupnění dat přes intranet/internet - přístup všem uživatelům na základě přístupových práv.

Jediná instalace umožňuje obecný přístup (není potřeba instalovat a udržovat systém na lokálních PC) -jedna správa aplikace a dat.

Intuitivní ovládání aplikace.

Jednotné prostředí, přičemž na základě přístupových práv každý uživatel vidí a ovládá pouze to, co mu přísluší.

Propojení s jinými mapovými servery - systém umožňuje využívání dat poskytovaných jinými mapovými servery. V současné době je v republice několik podobných serverů poskytujících data.

Aktuálnost - pokud oprávněná osoba provede aktualizaci (např. změnu parametru, přidání objektu apod.) ostatním se změna ihned projeví.

Cena - za velmi příznivou cenu (ve srovnání se standardními GIS produkty) má každý uživatel přístup k prezentovaným geografickým informacím. Produkt není zpoplatněn podle počtu uživatelů, k MAWESu se může přihlásit každý, kdo má přístup k intranetu/internetu a komu to dovolíte.

Příklady aplikací systému MAWES najdete na našem mapovém portálu

HF Biz s.r.o. dlouhodobě spolupracuje na vývoji systémů pro zobrazení geografických dat na internetu s firmou Help forest s.r.o


Vytvořeno 3.9.2010 18:14:50 | přečteno 8450x | petr.horak
 
load