Pasporty zeleně a komunikací

Zajištění sběru dat v terénu, digitální zpracování dat, vytvoření informačního systému zeleně a komunikací a jejich integrace do stávajících systémů měst a obcí.